بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ

بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ
بررسی اختلالات شخصيتي معتادان 28 اسلاید پاورپ

بررسی-اختلالات-شخصيتي-معتادان----28-اسلاید-پاورپ

 

اعتياد به مواد و داروها به عنوان يك آسيب اجتماعي در مبحث آسيب شناسي اجتماعي و يك اختلال رواني در چارچوب طبقه بندي هاي روانپزشكي يكي از بزرگترين معضلات جوامع بشري است كه در بسياري از كشورها، قشر مولد و جوان را مورد هدف قرار داده است و از اين طريق مضرات اجتماعي، اقتصادي و فردي بسياري را به بار آورده است.

 

بررسي زمينه و علل موثر در پيدايش يك پديده، سنگ بنا و نقطه شروع اقدامات بعدي است، بويژه هنگامي كه اين عوامل در سه بعد شناختي ، رفتاري و احساسي (نگرشي) در بروز پديده دخالت داشته باشد.

وابستگي به مواد يا اعتياد نيز پديده اي پيچيده است كه با عوامل گوناگون اجتماعي، روانشناختي و فيزيولوژيك

 

درهم مي آميزد و ناديده انگاشتن هر يك از عوامل به منزله بي توجهي به يك مشكل بزرگ محسوب مي گردد.

از اين رو براي ريشه يابي علل وابستگي به مواد در افراد هر جامعه بايد شناخت دقيقي از عوامل رواني، تربيتي ، فرهنگي و اقتصادي آن جامعه كسب گردد. جهاني شدن مشاركت

شخصيت به عنوان عاملي تعيين كننده، كه تمامي رفتارهاي انسان را در عرصه زندگي شخصي و اجتماعي تحت تاثير قرار مي دهد، مي تواند (گاهي در اثر صفات و ويژگي هاي ناسازگارانه) فرد و اطرافيان وي را با مشكل جدي مواجه مي كند.

 

رويكردهاي مختلفي به بررسي رابطه بين شخصيت و اعتياد پرداخته اند كه هر كدام بُعدي از ابعاد مساله را مورد نظر قرار داده اند. از اين جمله مي توان به نظريه سرشتي امبروزو، روان تحليل گري فرويد و محيط گرايي اشاره نمود. اين رابطه را مي توان با ديدگاه هاي جديد شخصيت نيز بررسي نمود. رويكرد صافت يكي از ديدگاه هاي مطرح در حوزه شخصيت است كه در سالهاي اخير به طور جامع با مدل پنج عاملي شخصيت ارائه شده است.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل